Program kursu

Zajęcia terenowe:

  • Nauka chodzenia w rakach, hamowanie upadków i samoasekuracja czekanem.
  • Podstawowe węzły, zastosowanie liny.
  • Poruszanie się w terenie śnieżno-skalno-lodowym, stanowiska asekuracyjne i zjazdowe w śniegu i lodzie.
  • Podstawy profilaktyki i ratownictwa lawinowego, budowanie jamy śnieżnej.
  • Nauka asekuracji lotnej - wycieczka w terenie wysokogórskim (np. Świnica, Zadni Granat, Żółta P.).

Wykłady:

  • Sprzęt i wyposażenie, specyfika turystyki zimowej, niebezpieczeństwa w zimie i terenie lodowym.
  • Strategia i taktyka (cel, trasa, skład osobowy), biwaki zaplanowane i wymuszone.
  • Elementarna profilaktyka lawinowa, detektory LVS i podstawy ich użycia na lawinisku.